Vårt eget magasin Backspegeln

Backspegeln är vår egen tidning som ges ut fyra gånger per år.
I tidningen hittar intressanta reportage, evenemang med mera.

Utgivningsplan:

  • Nr 1 – 20 mars
  • Nr 2 – 20 juni
  • Nr 3 – 20 september
  • Nr 4 – 20 december

Backspegeln

Här hittar du samtliga nummer av Backspegeln.

Backspegeln nr 4 2023

Backspegeln nr 3 2023

Backspegeln nr 2 2023

Backspegeln nr 1 2023

Backspegeln nr 4 2022

Backspegeln nr 3 2022

Backspegeln nr 2 2022

Backspegeln nr 1 2022

Backspegeln 2021 nr 4

Hösten 2021

Sommaren 2021

Våren 2021

Vintern 2020

Hösten 2020

Sommaren 2020

Våren 2020

Vintern 2019

Hösten 2019

Sommaren 2019

Våren 2019

Vintern 2018

Hösten 2018

Sommaren 2018

Våren 2018

Vintern 2017

Hösten 2017

Sommaren 2017

Våren 2017

Vintern 2016

Hösten 2016

Sommaren 2016

Våren 2016

Vintern 2015

Hösten 2015

Sommaren 2015

Våren 2015

Vintern 2014

Hösten 2014

Sommaren 2014

Våren 2014

Vintern 2013

Hösten 2013

Sommaren 2013

Våren 2013

Vintern 2012

Hösten 2012

Sommaren 2012

Våren 2012

Vintern 2011

Hösten 2011

Sommar 2011

Våren 2011

Vintern 2010 (c:a 3,4 mb)

Hösten 2010 (c:a 3,4 mb)

Sommaren 2010 (c:a 5 mb)

Våren 2010 (c:a 6,8 mb)

Vintern 2009 (c:a 4 mb)

Hösten 2009 (c:a 4,1 mb)

Sommaren 2009 (c:a 4,1 mb)

Våren 2009 (c:a 3,5 mb)

Vintern 2008 (c:a 3,3 mb)

Hösten 2008 (c:a 3,6 mb)

Sommaren 2008 (c:a 3,2 mb)

Våren 2008

2007 Våren

2007 Vintern

2007 Sommaren

2007 Hösten

2006 Våren

2006 Vintern

2006 Sommaren

2006 Hösten

2005 Våren

2005 Vintern

2005 Sommaren

2005 Hösten

2004 Våren

2004 Vintern

2004 Sommaren

2004 Hösten

2003 Våren

2003 Vintern

2003 Sommaren

2003 Hösten

2002 Våren

2002 Vintern

2002 Sommaren

2002 Hösten

2001 Våren

2001 Vinter

2001 Sommar

2001 Hösten

2000 Våren

2000 Vintern

2000 Sommaren

2000 Hösten

1999 Våren

1999 Vintern

1999 Sommaren

1999 Hösten

1998 Våren

1998 Vintern

1998 Sommaren

1998 Hösten

1997 Våren

1997 Vintern

1997 Sommaren

1997 Hösten

1996 Våren

1996 Vinter

1996 Sommaren

1996 Hösten

1995 Våren

1995 Vinter

1995 Sommaren

1995 Hösten

1994 Våren

1994 Vinter

1994 Sommaren

1994 Hösten

1993 Våren

1993 Vinter

1993 Sommaren

1993 Hösten

1992 Våren

1992 Vinter

1992 Sommaren

1992 Hösten

1991 Vintern

1990 Hösten

1989 Årskavalkad

1989 Våren

1988 Årskavalkad

1988 Våren

1988 Sommaren

1988 Hösten

1987 Årskavalkad

1987 Våren

1987 Sommar

Arkiv, Nyhört. JVBK:s infoblad 1984–86

nr 1 1984

nr 2 1984

nr 3 1984

nr 4 1984

nr 5 1984

nr 6 1985

nr 7 1985

nr 8 1985

nr 9 1986,

nr 10 1986

nr 11 1986

nr 12 1986

nr 13 1986

Bidra med innehåll

Kontakta gärna redaktören eller någon annan i redaktionskommittén om du har något du tycker skall tas upp i kommande nummer. Det kan dels vara sådant du själv vill skriva om eller om du hellre vill berätta och låta redaktören skriva ned din berättelse.

Annonser och annat material till tidningen skickas till:

Rolf Nilsson, Nedre Gräftevägen 7, 83594 Aspås eller via mail kiemencoupe@hotmail.se

Redaktionskommitté

Rolf Nilsson (Redaktör)
E-post: kiemencoupe@hotmail.se
Telefon: 070 336 6644

Sture Hernerud
E-post: sture.hernerud@gmail.com
Telefon: 070 660 4999

Lars-Göran Andersson
E-post: larsg.andson@outlook.com
Telefon: 070 5309773