Rätta svaren på Damrallyt !

Rätta svaren på Damrallyt 2015; I Vikeränget fanns en fråga [...]