Nash

Stad 1 Kiruna

Stad 2 Linköping

Stad 3 Växjö

Stad 4 Luleå

Stad 5 Skellefteå

Stad 6 Karlskrona

Stad 7 Västerås

Stad 8 Gävle

Stad 9 Jönköping

Stad 10 Falun

MBdiesel

Kompletta listan
Rätta svaren stadsfrågorna Tjälasvängen