Bli medlem

Medlemsavgiften kostar 300 kr per år och betalas in till Plusgiro 88 52 11-3 eller Swish: 1231484138.

Vi erbjuder också familjemedlemskap där varje extra familjemedlem på samma adress betalar 100 kr per år.

Vill du bli medlem? Vänta inte, tag kontakt med oss:

Information kring medlemskap:
E-post: annchristine.granlof@gmail.com
Telefon: 070-218 54 79