Backspegeln

Tidningens utgivningsplan

 • Sommaren – slutet på juni
 • Hösten – mitten på oktober
 • Vintern – mitten på december
 • Våren – mitten på mars
 
Innehåll Höstnumret

 • Fikaträffar
 • Besök hos Hasse Hudson
 • Damrallyt
 • Museibesök
 • Brattbytorpet
 • Klubbnytt
 • …och mycket annat

Kontakta gärna redaktören eller någon annan i redaktionskommittén om du har något du tycker skall tas upp i kommande nummer. Det kan dels vara sådant du själv vill skriva om eller om du hellre vill berätta och låta redaktören skriva ned din berättelse.

Annonser och annat material till tidningen skickas till:
Rolf Nilsson, Nedre Gräftevägen 7, 83594 Aspås eller via mail kiemencoupe@hotmail.se

Redaktionskommittén    
       
Rolf Nilsson kiemencoupe@hotmail.se 070 336 6644 Redaktör
Sture Hernerud sture@taxiglesbygd.se 070 660 4999  
Annacarin Jansson janssonannacarin@yahoo.com 070 666 0846  
Lars-Göran Andersson lars-goran.andersson@bahnhof.se    
Magnus Roos roos.kaisillac@outlook.com 073 180 3033  
Agne Ottosson agneotto@gmail.com 070 567 9990  


Backspegeln arkiv

Hösten 2018

Sommaren 2018

Våren 2018

Vintern 2017

Hösten 2017

Sommaren 2017

Våren 2017

backspegeln-vinter-2016

Hösten 2016

Sommaren 2016

Våren 2016

Vintern 2015

Hösten 2015

Sommaren 2015

Våren 2015

Backspegeln 2014_4

Hösten 2014 (c:a 3,8 mb)

Sommaren 2014 (c:a 3,9 mb)

Våren 2014 (c:a 3,7 mb)

Vintern 2013 (c:a 3,9 mb)

Hösten 2013 (c:a 4,3 mb)

Sommaren 2013 (c:a 4,8 mb)

Våren 2013 (c:a 6,0 mb)

Vintern 2012 (c:a 3,0 mb)

Hösten 2012 (c:a 3,3 mb)

Sommaren 2012 (c:a 4,2 mb)

Våren 2012 (c:a 4,3 mb)

Vintern 2011 (c:a 4,6 mb)

Hösten 2011 (c:a 3,6 mb)

Sommaren 2011 (c:a 3,5 mb)

Våren 2011 (c:a 3,6 mb)

Vintern 2010 (c:a 3,4 mb)

Hösten 2010 (c:a 3,4 mb)

Sommaren 2010 (c:a 5 mb)

Våren 2010 (c:a 6,8 mb)

Vintern 2009 (c:a 4 mb)

Hösten 2009 (c:a 4,1 mb)

Sommaren 2009 (c:a 4,1 mb)

Våren 2009 (c:a 3,5 mb)

Vintern 2008 (c:a 3,3 mb)

Hösten 2008 (c:a 3,6 mb)

Sommaren 2008 (c:a 3,2 mb)

Våren 2008 (c:a 4,6 mb)