Försäkring

JVBK har sedan många år tillbaka avtal gällande samlarfordonsförsäkring med FOLKSAM och IF, samt nu även med Länsförsäkringar.

Läs mer om Länsförsäkringar här

och här:   https://www.lansforsakringar.se/jamtland/privat/forsakring/bilforsakring/jemtlands-veteranbilklubb/

 

Vi kan genom våra 4 besiktningsmän teckna försäkring för fordon som ryms inom gällande bestämmelser, och för medlemmar med betald medlemsavgift i JVBK.

Den vanligaste försäkringen är en helförsäkring, dvs. vagnskada, brand, stöld, glas, skadegörelse, räddning etc.

Med försäkringen följer vissa förhållningsregler vad gäller garagering, användningssätt, utrustning, aktsamhetskrav, utlåning till annan person etc. men generellt kan sägas att äger Du ett samlarfordon (bil, lastbil, buss, mc, moped, husvagn etc.) som är 30 år och äldre (20 år för speciella fordon) finns inget förmånligare sätt att inneha försäkring.
Dessutom finns alternativ för korttidsuppställnings-, renoverings- och lagerförsäkring.

Försäkringsansvarig  Hem  Arb/mobil
JG Jonsson 0640-341 88 070-335 80 80
Tulleråsen 146 83051 Offerdal jg@jzf.se
Gösta Lindström 0687-300 24  
Göran Lindberg 0671-102 32  

 

———————————–

 

JVBK på Facebook

 

————————————