Försäkring

JVBK har sedan många år tillbaka avtal gällande samlarfordonsförsäkring med FOLKSAM och IF, samt nu även med Länsförsäkringar.

Läs mer om Länsförsäkringar här

och här:   https://www.lansforsakringar.se/jamtland/privat/forsakring/bilforsakring/jemtlands-veteranbilklubb/

 

Vi kan genom våra besiktningsmän teckna försäkring för fordon som ryms inom gällande bestämmelser, och för medlemmar med betald medlemsavgift i JVBK.

Den vanligaste försäkringen är en helförsäkring, dvs. vagnskada, brand, stöld, glas, skadegörelse, räddning etc.

Med försäkringen följer vissa förhållningsregler vad gäller garagering, användningssätt, utrustning, aktsamhetskrav, utlåning till annan person etc. men generellt kan sägas att äger Du ett samlarfordon (bil, lastbil, buss, mc, moped, husvagn etc.) som är 30 år och äldre (20 år för speciella fordon) finns inget förmånligare sätt att inneha försäkring.
Dessutom finns alternativ för korttidsuppställnings-, renoverings- och lagerförsäkring.

 

Försäkringombud  Tfn.  
     
 Kenneth Danielsson  070-607 70 47  
Gösta Lindström 0687-300 24