Kommittéer

Fordonskommitté
Sammankallande Gunnar Arvidsson
terrangarvid@hotmail.com
  070-628 75 50
 
Evenemangs, Rally & marknadskommitté
Sammankallande Annika Danielsson
danielssonannika1@gmail.com
  070-288 11 48
 
Redaktionskommitté
Sammankallande Rolf Nilsson
kiemencoupe@hotmail.se
  070-336 66 44
 
Försäkringsansvarig
Sammankallande Jan-Gunnar Jonsson
jg@jzf.se
  070-335 80 80
Tulleråsen 146, 83051 Offerdal
 
Hemsidesansvarig
  Hans Sundkvist
hans.sundkvist@bahnhof.se
  070-601 37 05
 
Medlemsregistrator
  Anki Granlöf
annchristine.granlof@gmail.com
  070-218 54 79
 
Valberedning
  Anders Granlöf
anders @ ditecbilvard.com
   

 

JVBK på Facebook
Arkiv