Kommittéer

Fordonskommitté
Sammankallande Gunnar Arvidsson
terrangarvid@hotmail.com
  070-628 75 50
 
Evenemangs, Rally & marknadskommitté
Sammankallande Annika Danielsson
danielssonannika1@gmail.com
  070-288 11 48
 
Redaktionskommitté
Sammankallande Rolf Nilsson
kiemencoupe@hotmail.se
  070-336 66 44
 
Försäkringsombud
Kenneth Danielsson
070-607 70 47
      Gösta Lindström
      0687-300 24
   
 
Hemsidesansvarig
  Hans Sundkvist
hans.sundkvist@bahnhof.se
  070-601 37 05
 
Medlemsregistrator
  Anki Granlöf
annchristine.granlof@gmail.com
  070-218 54 79
 
Valberedning
  Anders Granlöf
anders @ ditecbilvard.com
   
  Jan Flemström    
  Håkan Hector Carlén